Menu Sluiten

CSR-activiteiten

Values

CSR-activiteiten

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten bij Dyna. Ons Corporate Social Responsibility (CSR) beleid is gebaseerd op een optimale afstemming tussen onze dienstverlening, de processen en onze organisatie. Dit beleid gaat over de thema’s: mensen, milieu en nabijheid en sluit aan bij het CSR beleid van onze moedermaatschappij bpost.

Mensen

Wij geloven dat om verder te groeien, onze mensen ons belangrijkste onderscheidend vermogen zijn. We willen dan ook fans van onze medewerkers maken. We vinden het buitengewoon belangrijk om het natuurlijke enthousiasme en de inzet van iedere medewerker te benutten door een optimale werkomgeving te creëren en hun welzijn te bevorderen. Medewerkers in elk opzicht veiligheid bieden is één van onze topprioriteiten. We stimuleren de ontwikkeling van de vaardigheden van onze medewerkers en moedigen hen aan zichzelf te blij ven ontwikkelen. Betrokkenheid, gezondheid en ontwikkelmogelijk heden zijn hierbij van belang.

Values

Dyna Values

DynaGroup is een dynamisch bedrijf dat in de afgelopen jaren sterk gegroeid is van een start up naar een volwaardig bedrijf waar 2000 mensen dagelijks bezig zijn om van onze klanten en opdrachtgevers fans te maken. We houden focus op onze klant én op onze medewerker.

DynaGroup kan rekenen op de inzet en het enthousiasme van al haar medewerkers in haar missie om van al haar klanten fans te maken. Ook van onze medewerkers maken we fans! Het menselijk kapitaal vormt de meest essentiële schakel van ons bedrijf.

Vanuit onze gedachtegoed “We Are Moving Forward” hebben we bij Dyna een sterke focus op “Durven Groeien”, waarbij we dagelijks bezig zijn met de innovaties van morgen. Wij geloven dat groei alleen mogelijk is door intensief “Samen te Werken”. Met onze mensen en onze klanten. Zo creëren we winwin situaties voor elke uitdaging die er is in onze omgeving. Effectieve samenwerkingen laten we tot stand komen door onze medewerkers “Verantwoordelijkheid” te laten nemen voor zowel succes als
teleurstellingen als ook door “Voorbeeldgedrag” daarin zichtbaar te waarderen.

fruit op je werk

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

Een werkomgeving creëren die het welzijn van onze medewerkers garandeert is uiterst belangrijk voor ons. De veiligheid van onze medewerkers is  topprioriteit. We werken hard aan veiligheid om verkeersen arbeidsongevallen te voorkomen op basis van een degelijk arbobeleid. Dit doen we door de wet- en regelgeving die van toepassing is na te leven en erop te anticiperen, maar ook door continue verbeteracties uit te zetten en op te volgen.
Op onze locaties worden risico inventarisaties & evaluaties uitgevoerd om zoveel mogelijk risico’s in de werkomgeving uit te sluiten. Op basis daarvan worden arbeidsmiddelen en -procedures aangepast en specifieke trainingen en beschermingsmiddelen ingevoerd. Specifieke veiligheidstrainingen en awareness filmpjes dragen bij aan de veiligheidscultuur binnen DynaGroup. Medewerkers worden bewust gemaakt van de gevaren en risico’s in de werkomgeving en worden gestimuleerd om alle soorten van (bijna)ongevallen te melden.

Gezonde voeding hoort bij een gezonde levensstijl en wij stimuleren onze
medewerkers om gezond te eten. Wekelijks wordt op iedere DynaGroup locatie vers fruit bezorgd door onze partner ‘Fruit op je werk’. Bovendien is ‘Fruit op je werk’ partner van KiKa en wordt € 0,10 per fruit box gesponsord aan KiKa.

Talent Academy

Dyna Talent Academy

Omdat het boeien en binden van talent steeds belangrijker wordt, is de Dyna Talent Academy ontstaan. Een plek om iedere medewerker vanuit zijn of haar eigen talent te laten groeien en ontwikkelen. De Dyna Experience Centers, waar het draait om een combinatie van e-learning en praktijktraining door ervaring en rollenspellen, spelen hierin een ontzettend belangrijke rol.

DIC

Dyna innovation community

De Dyna Innovation Community is een speciaal onderdeel van de DynaGroup organisatie waarbij een core team in combinatie met een variërend team van Dyna medewerkers, los van de Dyna organisatie en dagelijkse werkzaamheden, nadenken en werken aan innovatieve projecten, services en markten. Dit team heeft als doel om de innovatie op verschillende thema’s in de organisatie te krijgen.

De Dyna Innovation Community werkt aan een vijftal thema’s, technologie, business opportunities, Corporate, Social Responsibility, Dyna Fans en Employee Engagement. Vanuit het thema Corporate Social Responsibility wordt nagedacht over duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke oplossingen die DynaGroup in haar dagelijkse business kan implementeren. De Innovation Community onderzoekt en werkt conceptideeën uit, die vervolgens getoetst worden aan het CSR-beleid en geregistreerd worden aan het actieplan.

Milieu

De aard van onze activiteiten (reparatie- en logistieke diensten) heeft een impact op het milieu. Van de CO2-uitstoot van ons wagenpark en uitbesteed transport tot afvalproductie en energieverbruik: we doen er alles aan om deze impact te reduceren en zo laag mogelijk te houden. Zo besteedt Dyna veel aandacht aan het ecologisch en bewust plannen van onze routes, gebruiken we waar mogelijk duurzame verpakkingsmaterialen en compenseren we de CO2-uitstoot zoveel mogelijk. We stimuleren het gebruik van zuinige motoren, trainen onze bezorgers op zuinig rij den en we hebben een begin gemaakt met het elektrisch vervoeren van (een deel van) onze bezorgingen. Het doel is om in 2025 al onze last mile-activiteiten CO2 neutraal uit te voeren door een combinatie van het compenseren en reduceren van de CO2-uitstoot. Circulariteit speelt hier ook een belangrijke rol, van het verantwoord afvoeren en recyclen van witgoed en matrassen tot het verlengen van de levensduur van consumenten elektronica met als centrale doel minder afval producten, het hergebruiken van materialen en grondstoffen en ervoor zorgen dat producten hun waarde houden.

zero emission bus

Zuinig en groen rijden

Ons doel is om onze Co2 uitstoot steeds verder te compenseren. Zo stimuleren we het gebruik van zuinige motoren en worden onze chauffeurs getraind op zuinig rijden. We zetten als DynaGroup elektrisch vervoer al in voor een klein deel van onze bezorgingen. In de gemeente Antwerpen, maar ook in enkele Nederlandse gemeenten rijden onze Renault Twizy en Renault Zoë voor de bezorging van reisdocumenten. Meer innovatieve varianten van deze elektrische voertuigen, zouden in de toekomst ook ingezet kunnen worden en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de Co2 reductie en filevorming in de binnensteden. Verschillende mogelijkheden om ons elektrisch netwerk uit te breiden worden onderzocht met betrekking tot bijvoorbeeld de aanschaf van de elektrische bestelwagen, scooters en fietsen. Waar het reduceren van Co2 uitstoot niet mogelijk is, wordt gekozen voor compensatie van Co2 uitstoot.

Ons doel is om onze Co2 uitstoot steeds verder te compenseren. Zo stimuleren we het gebruik van zuinige motoren en worden onze chauffeurs getraind op zuinig rijden. We zetten als DynaGroup elektrisch vervoer al in voor een klein deel van onze bezorgingen. In de gemeente Antwerpen, maar ook in enkele Nederlandse gemeenten rijden onze Renault Twizy en Renault Zoë voor de bezorging van reisdocumenten. Meer innovatieve varianten van deze elektrische voertuigen, zouden in de toekomst ook ingezet kunnen worden en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de Co2 reductie en filevorming in de binnensteden. Verschillende mogelijkheden om ons elektrisch netwerk uit te breiden worden onderzocht met betrekking tot bijvoorbeeld de aanschaf van de elektrische bestelwagen, scooters en fietsen. Waar het reduceren van Co2 uitstoot niet mogelijk is, wordt gekozen voor compensatie van Co2 uitstoot.

zonnepanelen

Futureproof panden

Futureproof panden om aan onze duurzaamheidsambities te voldoen. In 2022 worden twee van de bestaande locaties in Woerden en Vianen vervangen door duurzame depots in Bleiswijk en Amsterdam. Deze panden voorzien met onder andere zonnepanelen, een gasloze opzet en een BREEAM very good certificering in onze duurzaamheids ambities en leveren een bijdrage aan onze CO2-reductie.

Bewust bezorgd

Bewust bezorgd

In samenwerking met een aantal andere logistiek dienstverleners en grote online winkels heeft Dynalogic bijgedragen aan de rekentool Bewust Bezorgd.

Bewust Bezorgd is een generieke CO2-rekentool die door TNO in opdracht van Thuiswinkel.org, Connekt en Topsector Logistiek is ontwikkeld. De tool berekent hoeveel CO2-uitstoot het versturen van een pakketje met zich meebrengt, zodat iedere webwinkel op dezelfde manier de CO2 impact kan berekenen. De rekentool Bewust Bezorgd helpt om de bezorging van pakketten naar de consument nog efficiënter en duurzamer in te richten.

De Nederlandse e-commercesector is de eerste sector die zich committeert aan het klimaatakkoord met als doel om in 2025 de CO2-uitstoot met 50% te reduceren ten opzichte van 2018.

groen gedaan

GroenGedaan!

DynaGroup werkt samen met enkele verzekeraars die zijn aangesloten bij het keurmerk duurzaam herstel. Deze verzekeraars werken uitsluitend samen met reparateurs die op een duurzame bedrijfsvoering zijn getoetst. DynaGroup is getoetst op een set aan technische en organisatorische duurzaamheidseisen zoals het gebruik van milieuvriendelijke middelen, minder energieverbruik, juiste verwerking van afval, hergebruik van materialen, de zorg voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, recycling etc.

trees 4 all

Trees for All

Voor de compensatie van onze Co2 uitstoot zijn we de samenwerking aangegaan met Stichting Trees for All. Voor een deel van de bezorgingen dragen wij een vast bedrag af aan Stichting Trees for All. Hiermee ondersteunt DynaGroup projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Door het beschermen en aanplanten van bossen verbeteren de inkomensposities en levensomstandigheden van de lokale bevolking en vermindert de atmosferische Co2. DynaGroup doneert 1 boom in Nederland voor elke 150 bezorgingen van waarde documenten uitgevoerd met bestelwagens met dieselmotoren.

RetourMatras

RetourMatras

In samenwerking met RetourMatras worden gebruikte matrassen meegenomen bij de bezorging van een nieuw matras bij de consument. Deze matrassen worden verantwoord afgevoerd en gerecycled, waarbij de grondstoffen hergebruikt worden voor een circulaire samenwerking.

Wecycle

Wecycle

Dyna is partner van Wecycle en samen zorgen we dat afgedankte elektrische apparaten verantwoord worden ingezameld en optimaal worden gerecycled.

Bij een groot deel van de bezorgingen die de Dyna bezorgers voor onze klanten uitvoeren, bieden wij de mogelijkheid om oude apparaten mee te geven aan de bezorger. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om koel-/vriesapparaten, groot witgoed en bruingoed. Wij zorgen dan voor een verantwoorde inzameling en afvoer van deze oude elektrische apparaten, waarbij Wecycle zorgt voor een optimale recycling. Op deze manier leveren we een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.

Voor deze maatschappelijke bijdrage ontvangt Dyna jaarlijks een Wecycle Recycle Certificaat met daarop de door Dyna ingeleverde hoeveelheden en de CO2 uitstoot die hiermee wordt vermeden.

Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, ook wel e-waste genoemd. Zij hebben een landelijk dekkend netwerk met inzamelpunten voor consumenten en bedrijven. Wecycle werkt daarnaast samen met vervoerders die aantoonbaar inspanningen verrichten om hun milieuprestaties te verbeteren.

Nabijheid

Dyna is maatschappelijk actief en streeft ernaar haar steentje bij te dragen op plekken in de maatschappij waar daar behoefte aan is. Zo proberen we een bijdrage te leveren aan het toekomstperspectief van jongeren in onze nabije omgeving, en doneren we via ons jaarlijkse project Social2gether ook een bedrag aan goede doelen die dicht bij onze medewerkers staan. Met maatschappelijk verantwoord actief, organiseren wij activiteiten waarbij we zowel als organisatie als vanuit onze mensen iets terug doen voor de sociale omgeving en zoeken we passende arbeidsplaatsen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Social2Gether

Binnen ons maatschappelijk beleid alsook vanuit de pijler Mens en onze kernwaarde Engage Now, valt het Dyna project Social2Gether. Social2Gether is een project waarmee we ieder jaar een bedrag doneren aan verschillende goede doelen. De doelen worden door onze medewerkers gekozen. Iedere Dyna collega krijgt de kans een goed doel in te sturen. Naast de donaties levert dit telkens weer bijzondere, persoonlijke verhalen op. Zo maken we Strong2Gether het verschil in de maatschappij. Dit jaar door de volgende bijzondere goede doelen te steunen: Stichting Het Vergeten Kind, Stichting Lezen en Schrijven en Stichting Ambulance Wens.

Moyee coffee

Moyee FairChain coffee

Vanuit ons doel om onze medewerkers een prettige werkomgeving te bieden wij gratis koffie aan op het werk, uitgangspunten hierbij zijn kwalitatief goede koffie en fairchain koffie. Door de samenwerking met Moyee coffee realiseren we als Dyna, via ons eigen koffieverbruik op het werk, direct impact op het terugdringen van armoede, honger, ontbossing en uitbuiting van mensen in koffieproducerende landen zoals Ethiopië en Kenia.

JINC

Ruim 100 jongeren geholpen met hun voorbereiding op de toekomst. Samen met JINC proberen we een bijdrage te leveren aan het creëren van een toekomstperspectief van jongeren die vanuit hun omgeving niet altijd het goede voorbeeld krijgen. Naast een financiële ondersteuning bieden medewerkers van Dyna trainingen en stages aan. Sollicitatietraining, training digitale vaardigheden en bliksemstages zijn hier voorbeelden van. De jongeren krijgen hiermee beter inzicht in hun toekomstmogelijkheden.

Voedselbanken

De Voedselbank

Vanuit haar kernbezigheden, food logistiek, is de Voedselbank voor Leen Menken een goed doel dat dicht bij hen ligt. Zo worden wekelijks, in samenwerking met klanten van Leen Menken, voedselpakketten aangeboden aan de voedselbank en wordt een aantal keer per jaar een periode opslag verzorgd voor grote partijen voedsel.

The Dreamtree

The DreamTree

Stichting The DreamTree is een stichting die zich inzet voor autistische kinderen in Zuid-Afrika. Klein begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een maatschappelijke stichting die veel voor autistische jongeren in Zuid-Afrika betekent. In de beginjaren van deze stichting heeft DynaGroup bij gedragen aan de ontwikkeling van een buitenplaats voor deze jongeren. Afgelopen jaar ondersteunden we hen opnieuw. Dit keer in de vorm van smartboards die de jongeren tijdens hun opleiding kunnen gebruiken. Bij zonder om na al die jaren weer een bijdrage te kunnen leveren aan deze stichting!

Sponsor van het Beterboek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in Zuyderland Medisch Centrum te Heerlen en Sittard-Geleen, Isala te Zwolle, Diakonessenhuis te Utrecht, Amphia te Breda.

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!